Det är viktigt att veta saker om sitt husdjur, oavsett om detta råkar vara en hund, en skäldpadda eller kanske en häst. Att kunna kontrollera sitt djurs hälsa på en basic nivå är egentligen a och o för alla djurägare.

Young horse closeup

Ja, om man har en hund kanske det till exempel är bra att veta vad för sjukdomar som just den rasen kan råka ut för med störst sannolikhet, och likaså med katt och kanin. Med häst är det alltid ett lite större jobb och ett lite större ansvar. Inte bara är det bra att kunna lite ett och annat gällande fysiologi, det är bra att kunna transportera hästen till veterinär om man har misstankar om något – till exempel med en lastbil från Torstensons hästtransport.

I en artikel i NA kan vi läsa om hur det på sportlovet anordnades en särskild hästdag i stallet i Askersund. Temat var ”lär känna hästen” och under dagen fick ett tiotal tjejer lära sig att kontrollera hästens hälsa på lite olika sätt. Bland annat genom att ta temperaturen på hästen, mäta andningen, ta pulsen och beräkna vikten på hästen genom att ta kroppsmått. Något som kan vara bra att veta är att om hästen är frisk ska pulsen vara 28 till 40 slag i minuten samtidigt som andningen är 8 till 15 andetag. Grundfakta som helt enkelt är värdefullt att känna till när man vill kunna avgöra litet kring sin hästs hälsa. Det är sedan väldigt viktigt när det kommer till att ge rätt dos medicin, foder, kontrollera om hästsläpet är för tungt och andra saker som kan avgöra väldigt mycket. Mer om detta kan man läsa om i NA.

Hästens rättigheter står i lagen

häst svartvitSedan bara några år tillbaka har synen på hästar och hästars hälsa ändrats ganska mycket, i alla fall om man ser till den juridiska lagtexten. I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur hästen nu också på ett annat sätt får rätt till en slags välfärd. Från och med 2010 måste till exempel alla hästar få komma utomhus och röra sig fritt en period varje dag. Det är inte naturligt för en häst att stå inomhus i en box hela tiden, eller att ha ett metallbett i munnen och en människa på ryggen konstant. Man måste följa djurskyddslagens paragraf att hästar och andra djur ska hållas och skötas så att det både främjar deras hälsa och ger dessa en möjlighet att bete sig naturligt:

  • Forskning visar att hästar, liksom vi människor, lär sig bättre med posi­tiv förstärkning av goda beteenden än genom bestraffning av dåliga
  • Tvång är inte alltid en bra väg att gå eftersom häst är ett flyktdjur
  • En trend med mer naturlig hästhållning är på gång
  • Hästar är ett flockdjur och gillar att gå på lösdrift
  • De trivs med fri tillgång till grovfoder
  • Brott motdjurskyddslagen kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Jordbruksverkets hemsida kan man läsa mer om hur man tar hand om hästar. Där står det bland annat att hästar är sociala djur som ska hållas i god miljö och tas hand om med varsam, tålmodig hand. Hästen behöver motion och sällskap för att må bra, helt med andra hästar.